Par mums

Ūdens ir dzīvības pamats, taču ikdienā tam pievēršam pārāk mazu uzmanību.

Aquabalt.lv ir portāls, kurā tiek apskatīti jautājumi par ūdens kvalitāti Latvijā, kā arī tā attīrīšanas iespējām.

Laika gaitā noskaidrosim, kur Latvijā ir vislabākais ūdens? Kāds ir ūdens patēriņš? Vai mums pietiek ar saviem saldūdens resursiem un atbildes uz daudziem citiem jautājumiem.